MEDIEVIDENSKAB - SDU


MEDIERUS 2019


DIN INTRO TIL STUDIET
Bøger


Vi afventer stadig fra sekretariatet, men I får listen så snart vi ved det. Her er derfor en materialeliste for 1. semester fra 2018.

Medieteori I

(Bekræftet)

 

  • Jensen, Klaus B.: Dansk mediehistorie 1-4 (1996). Kbh. 2016, Samfundslitteratur.
  • Bordwell, David, Kristin Thompson, Jeff Smith (2016) Film Art - An introduction. McGraw-Hill


Videnskabsteori

(bekræftet)

 

  • Petersen, E.N. og Schaffalitzky de Muckadell, C. 2014: Videnskabsteori. Lærebog for sundhedsprofessionelle, København: Gads Forlag

Metode og undersøgelsesdesign I


DETTE FAG ER FØRST 2. SEMESTER

(ikke bekræftet)

  • Kim Schrøder, Kirsten Drotner, Stephen Kline & Catherine Murray: Researching Audiences, Arnold 2003
  • Seertal og webtrafik (SW), Hjarvad, Stig, 1 udgave, 2014, Samfundslitteratur
  • Social Research Methods, Bryman, Allan, 5th edition, 2016
  • Oxford University University Press Mediaplanlægning & markedskommunikation, Skjoldborg, Kim, 2016, Udkast
  • Analyse af Spørgeskemadata med SPSS (SPSS), Jensen og Knudsen, 3. udgave 2014, Syddansk Universitetsforlag

Dine kommende venner!

Vi vil løbende også være fluen på væggen og dele jeres mange gode øjeblikke på en dedikeret INSTAGRAMPROFIL - følg den da lige!

 

Ydermere opfordres du også til at dele din studiestart på Instagram via #Medierusser2019, således kan vi også dele jeres story på vores officielle profil cool

 

 
 
 
 

design Kasper Bjerregaard