MEDIEVIDENSKAB - SDU


MEDIERUS 2019


DIN INTRO TIL STUDIET
Fag 

Medieproduktion Film v. Mark Mansfeld & David Binzer

  


"Undervisningen har til formål at give den studerende praktisk indsigt i filmmediets kommunikative egenskaber. Igennem undervisningen får den studerende redskaber til selvstændigt at tilrette og producere film. Den studerende får indblik i medieproduktioners vilkår og forståelse for de forskellige faser af filmskabelsesprocessen. Dertil kom-mer erfaring med at bruge auditive og visuelle virkemidler såvel som forskellige fortælleteknikker." - udpluk fra fagbeskrivelsen


Medieteori I - v. Bo Kampmann Walther & Line Maria Simonsen

  


"Faget har til formål at indføre den studerende i medievidenskabens centrale teorier om trykte medier, audiovisuelle medier og multimedier med vægt på de to sidstnævnte. De teorier, der gennemgås tæller blandt andet semiotik, semiologi, diskursanalyse, filmteori, narratologi, genreteori, konvergensteori og multimedieteori. De studerende skal lære at forstå teoriernes relation til æstetik- og designteori, og lære at anvende videnskabelige teorier og metoder til selvstændigt at analysere værker, formater og genrer indenfor både fakta og fiktion. Faget giver desuden forståelse for sammenhængen mellem teoretisk tilgang og analytisk metode." - udpluk fra fagbeskrivelsen


Videnskabsteori v. Søren Engelsen


"Målet er at bevidstgøre den studerende om de humanistiske videnskaber og deres teoretiske, metodiske og empiriske grundlag. Derudover introducerer disciplinen fundamentale begreber indenfor og analytiske greb til forståelse for de forskellige humanvidenskabers teoridannelser, herunder begreber som aksiomatik, teori, system, validering, falsi-fikation, probabilitet m.fl. I løbet af disciplinen vil der blive introduceret til teorier som retorik, hermeneutik, semiotik, strukturalisme, systemteori, kompleksitetsteori m.fl. Disse teorier vil blive relateret til medievidenskabelige og mediemetodologiske emner og diskussioner." - udpluk fra fagbeskrivelsen


 

Vi vil løbende også være fluen på væggen og dele jeres mange gode øjeblikke på en dedikeret INSTAGRAMPROFIL - følg den da lige!

 

Ydermere opfordres du også til at dele din studiestart på Instagram via #Medierusser2019, således kan vi også dele jeres story på vores officielle profil cool

 

 
 
 
 

design Kasper Bjerregaard